Segregacja śmieci.

Wraz z otwarciem altany śmietnikowej przypominamy o segregowaniu śmieci. Nie zostawiamy odpadów poza kontenerami. Przypominamy o…

Czytaj więcej...

Szamba

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.…

Czytaj więcej...