1.Opłata ogrodowa 1,25 pln/m2
2.Opłata partycypacyjna PZD 0,12 pln/m2
3.Składka członkowska PZD 6,00 pln/działka
4.Opłata stała energetyczna 30,00 pln/działka
5.Opłata za energię (w/g rachunku za energie elektryczną )
6.Opłata stała wody 20,00 pln/działka
7.Opłata za zużycie wody 2,50 pln/m3
8.Opłata za odpady 393 pln/działka

Termin wnoszenia opłat w 2023r. – opłata partycypacyjna PZD, składka członkowska PZD
opłata stała energetyczna, opłata stała wody, opłata za odpady do 30.06.2023r. na konto bankowe.


Termin wnoszenia opłat w 2023r. – opłata ogrodowa do 31.07.2023r. na konto bankowe
.