Wraz z otwarciem altany śmietnikowej przypominamy o segregowaniu śmieci.

Nie zostawiamy odpadów poza kontenerami.

Przypominamy o ZAKAZIE WYRZUCANIA GABARYTÓW I ODPADÓW BUDOWLANYCH

Nie WYRZUCAMY do pojemników BIO całych gałęzi drzew i krzewów. 

Gałęzie należy pociąć na mniejsze i dopiero wtedy wrzucić do pojemników.

Firma Hemar poinformowała nas że jeżeli nie będziemy przestrzegać tego obowiązku

zaprzestaną odbioru kontenerów. 

Jeżeli kontener nie zostanie odebrany, na podstawie monitoringu Zarząd obciąży działkowca za nieprawidłowe segregowanie. Zostanie obciążony za pocięcie gałęzi i wywóz kontenera. Koszt 1200 zł.

Zasady segregacji odpadów.

Write a comment

pięć × 1 =