Na Walnym Zebraniu została podjęta decyzja o uruchomieniu modułu GSM do napędów bram wjazdowych. Za jego pomocą będzie możliwość otwarcia bramy wjazdowej za pomocą telefonu komórkowego.

Prosimy działkowców o wysyłanie do 19 maja 2024 r. na adres mailowy: zarzad@rodbugaj.pl  następujących danych:

  • numer działki
  • numer/y telefonu komórkowego.

Każda działka może wysłać  maksymalnie trzy numery telefonu.

Planowany termin uruchomienia systemu 30 maja.

Write a comment

3 + szesnaście =